Ändrade vatten för helgens tävlingar.

s.visten

Lördagen d. 20 februari

SFK Pirken bjuder in till Individuella DMS.Visten lördag 20/2.
skyltat från Rv 62. (A) till start (B)

Utlämning av startkort/efteranmälan från 08.00.

Tävlingstid. 10-14
Ut. 30min
In. 45min

Sportfiskarnas regler.

Det kommer finnas en djupkarta med aktuella avruskningar på plats.
Försäljning av korv och dricka efter tävling.
Välkomna!

Söndagen d. 21 februari
SFK Wasas tävling på Skattkärrsviken, blir flyttad till FÄRNSJÖN i Filipstad.
P g a osäker is tvingas vi ändra tävlingsvatten.
Samling vid Jonstorps fotbollsplan (på sjöns östra sida).
Skyltat från rondellen vid OK-Q8.
Tävlingstid 10.00 – 14.00.
Sportfiskarnas regler gäller.
Alla välkomna!