Så blev det bestämt.

1 I samband med Skinkmetet, d. 18 december, så skulle vi diskutera ett par saker, nämligen:
1: Hur vi ska räkna resultaten i vår pimpelserie ?
2: Hur vi gör med första deltävlingen i vinterns serie?

Hur vi fortsättningsvis skall räkna resultaten, ja det fick ni rösta om.
Två alternativ fanns att ta ställning till, det första alternativet, var att vi inte skulle ändra något, utan räkna som vi gjort tidigare. Det andra alternativet innebar en förändring så att, vid samma poäng skulle bättre placeringar gå före.
Det var 18 deltagare, och när samtliga röster var räknade, blev utfallet så att:
Alternativ 1, fick 5 röster.
Alternativ 2, fick 11 röster
Två valde att inte rösta.
Detta innebär att vi i fortsättningen räknar resultatet i vår pimpelserie så här:
Vi räknar de tre bästa tävlingarna av fem.
Poängberäkning i cupen 1-2-3-4- o.s.v.
Du skall alltså ha så lite poäng som möjligt.
Vid lika poäng avgör bästa placeringar.
Vid lika placeringar avgör första inbördes möte.

Hur vi gör med den första deltävlingen i vinterns serie, diskuterades och beslutades att:
Seriestarten beslutades flyttas från 1 januari till 14 januari !

Så får det bli, och nu hoppas vi på lite kyla, så att vi får bra hållbara isar inför kommande vinter.

Tävlingsledare Kalle Abrasparr