Detta är på g, här i Värmland.

Söndagen d. 23 september

viking-1Vikinganappet.
Samling vid Medborgarhuset i Säffle från kl. 08,00
Tävlingstid: 10,00-14,00
Toppknuten lina / Fri Spölängd.
Bete: Mask, Maggot, Mais.
Klasser: Herrar / Damer från 16 år och äldre. Juniorer upp t.o.m. 15 år.
Alla är Välkomna.