Inställda tävlingar !

Lördagen d. 21 december 2019

SFK Wasa meddelar att den här tävlingen på Baggtjärn är tyvärr inställd p.g.a. brist på hållbara isar


Söndagen d. 22 december 2019

SFK Trekrokens meddelar våra medlemmar, att vi tyvärr tvingas ställa in Skinkpimpeln, p.g.a. bristen på hållbara isar.