Info gällande Årsmötet.

Viktigt meddelande till våra medlemmar, gällande 2020 års årsmöte!

Som ni vet så blev det planerade årsmötet d. 19 / 11 – 2020 inställt p.g.a. Covid-19

Vi hade upp frågan på styrelsemötet d. 9 / 12 – 2020 hur vi på ett Covid säkert sätt skulle kunna genomföra det inställda mötet, och vi kom fram till att vi fixar det via brev till er medlemmar, där ni får de dokument som behövs för att ni ska kunna ta de beslut som behövs.

Detta utskick iordningställs i dagarna, och kommer skickas ut till er så fort vi kan, varefter vi är tacksamma för ett så snabbt svar som möjligt.

M.v.h. Styrelsen.