Nästa “Onsdagspimpel”

Onsdagen d. 2 februari 2022

Den här veckan hamnar “Onsdagspimpeln” på Billingen
Skyltar gör vi från väg 175 strax syd Klässbol.
GPS Kordinater till starten är:
WGS84 DDM
59°32.120’N 12°48.602’E
WGS84 decimal (lat, lon)
59.535335, 12.810037
Vi är på plats ca. 08,00
Utgång 09,30
Tävlingstid 10,00-14,00
Alla är hjärtligt välkomna