Vasar på g!

 En del av dagens göromål !

De här granarna, skulle om allt gått som vi tänkt, varit utplacerade i våra vatten redan under den gångna vintern, men så blev det inte, beroende på allt för dåliga isar.
Nu har vi flyttat på granarna, för att kunna placera ut desamma med båt i stället.
Tack Ingvar och Rasmus för hjälpen i dag.