Utsättning Vasar

Vi har nu i dag kört ett andra pass med arbetet att sätta ut vasar i våra vatten, dock återstår flera liknande pass innan vi fått ut samtliga granar som vi fick ihop efter julen 2021.
Att detta inte sker förrän nu, beror på en massa olika orsaker, där den största orsaken var att förra vintern fick vi inte hållbar och säker is, därav får det bli NU medelst båt i stället.

I vilket fall, så har vi hittills fått ut i alla fall ett 80 talet granar som bildar 2 rejäla vasar. 
Var dessa är placerade, ser ni i kartan, under fliken “Vasar i Grumsfjorden” som numer även visar Borgviksjön.

Stort tack Kjell-Ove för hjälpen med de två första passen.

Fortsättning följer……..