2020 års årsmöte avklarat !

Under december månad körde vi årsmötet för 2020, denna gång, som ni alla vet, på ett annorlunda sätt, alltså via brev till er medlemmar där ni kunde göra er röst hörd via svarsblankett som ni skickade tillbaka till oss (Styrelsen).

Vi kunde konstatera att hela 73 procent av medlemmarna skickat in sin röst, vilket ju är helt fantastiskt.
Stort tack till er alla.

Två nya namn i styrelsen har vi som ni ser markerade här nedan.

Styrelsen, från och med nu, är som följer:
Ordförande: Lennart Grääs
Ledamot / Vise Ordförande: Bo Nilsson
Ledamot / Kassör: Sören Johannesson
Ledamot / Sekreterare: Daniel Malmqvist
Ledamot: Kalle Abresparr
Ledamot: Tomas Johannesson
Ledamot: Maj-Britt Nilsson
Suppleant: Leena Varis
Suppleant: Mikael Öst

Och vi vill härmed också tacka Karl-Erik Tomasson och Stefan Simon för sitt engagemang och arbete inom inom styrelsen under många år.

Info gällande Årsmötet.

Viktigt meddelande till våra medlemmar, gällande 2020 års årsmöte!

Som ni vet så blev det planerade årsmötet d. 19 / 11 – 2020 inställt p.g.a. Covid-19

Vi hade upp frågan på styrelsemötet d. 9 / 12 – 2020 hur vi på ett Covid säkert sätt skulle kunna genomföra det inställda mötet, och vi kom fram till att vi fixar det via brev till er medlemmar, där ni får de dokument som behövs för att ni ska kunna ta de beslut som behövs.

Detta utskick iordningställs i dagarna, och kommer skickas ut till er så fort vi kan, varefter vi är tacksamma för ett så snabbt svar som möjligt.

M.v.h. Styrelsen.

Inställt / Framflyttat !

På grund av rådande restriktioner, gällande Corona pandemin, så måste vi meddela att Årsmötet nu på torsdag d. 19 november tyvärr är inställt.

Vi återkommer med nytt datum när läget så tillåter.

Ha en bra dag alla!

Styrelsen.