Onsdagspimpel på g.

Nu på onsdag d. 27 mars fiskar vi på Vällen.
Detta blir troligen avslutning på den här vintern.
GPS Kordinater till starten är 59°58.051’N 12°23.999’E

NU KÖR VI !