Tävling på lördag.

Lördagen d. 3 augusti

Vikinganappet.
Samling vid Medborgarhuset i Säffle från kl. 08,00
Tävlingstid: 10,00-14,00
Toppknuten lina / Fri Spölängd.
Bete: Mask, Maggot, Mais.
Klasser: Herrar / Damer från 16 år och äldre.
Juniorer upp t.o.m. 15 år.
Alla är Hjärtligt Välkomna.