Kenneth meddelar !

Hej alla,
På grund av den skröpliga vinter vi nu är inne i har Nordmarksfiskarna i dag meddelat att de inte kan arrangera DM mormyska.
Vi ha då ihop mellan Nordmarksfiskarna och SFK Älvkroken bestämt att byta arrangörsår för deras vidkommande.
SFK Älvkroken arrangerar DM 2020 den 5/4 inbjudan kommer att skickas ut i god tid.
Nordmarksfiskarna arrangerar DM 2021.
DETTA INNBÄR ATT DM MORMYSKA DEN 21/3 på Blomskogstjärnet kommer att utgå.
 
Hälsningar
Kenneth