Onsdagspimpeln denna vecka

Onsdag d. 9 februari 2022

Vi fiskar på Fjällsjön

Vi skyltar från väg 61 söder om Åmotfors

Utgång 09,30
Tävlingstid 10,00-14,00

Alla är hjärtligt Välkomna