OBS! Ändrad mötesplats.

Måndag d. 21 februari 2022, kl. 18,30.
Tävlingsmöte, planering inför sommaren m.m. hos Kalle och Barbro.

Vi blir hemma hos Niclas i stället.