Tävlingar på g….

Onsdagen d. 25 maj
5-dagars individuella meteserie, 2:a deltävlingen
Vi fiskar i Borgvik.
Lottning 17,15
Tävl.tid 18,00-21,00

Torsdagen d. 26 maj
7-dagars 2-mannalag serien 2:a deltävlingen
Lottning 17,15
Tävl.tid 18,00-21,00