Äntligen har vi IS som håller.

  Skinkpimpeln som har blivit inställd ett par gånger före jul, beroende på isbrist, kommer kunna genomföras nu på söndag d. 30 december.
Då med lite ”Nyårstvist” på prisbordet.

Alltså Södagen d. 30 december.
Vi kör på Mollsjön
Isen ligger överlag på 10 – 14 cm. riktig bra förhållanden.
OBS ! Tävlingen är endast för klubbmedlemmar, m. familjer.
Anm.avg. Vuxna 100 kr. Barn 40 kr.
Tävlingstid: 10,00-14,00
Alla medlemmar i SFK Trekroken är hjärtligt välkomna.