Beställning av mäsk inför sommarens mete.

Gäller endast för Trekrokens medlemmar!!!! …

Förbeställning från Metebutiken ( Roger Vestli)
Senast 16/2 till Niclas Grundström!…

Swedbait beställning senast 5/4 till Stefan Simon!!!!.,
Obs!!!!….
All mäskbeställning från Swedbait beställs via metebutiken senast 16/2 till Niclas Grundström!!!!…
Allt annat från Swedbait senast 5/4 till Stefan Simon