Kontakt

Styrelsen.
Ordförande: Lennart Grääs: 073-2034276
Ledamot / Vise Ordförande: Bo Nilsson
Ledamot / Kassör: Sören Johannesson
Ledamot / Sekreterare: Barbro Schützer
Ledamot / Tävlingsledare: Kalle Abresparr 070-1911057 / buick56@hotmail.com
Ledamot: Tomas Johannesson
Ledamot: Leena Varis
Suppleant: Per Erik Wallander
Suppleant: Mikael Öst


Tävlingskommitté.
Tävlingsledare Vinter: Kalle Abresparr 070-1911057 / buick56@hotmail.com
Tävlingsledare Sommar: Tomas Johannesson 072-3002367

Sammankallande i tävlingsgruppen är Tomas Johannesson

Sammankallande i Barn och Ungdomsgruppen är Stefan Simon.


Medlem i SFK Trekroken

Medlemsavgifter 2023
För ett 100 % medlemskap i både SFK Trekroken och Sportfiskarna.
Juniorer t.o.m. 19 år 100:- + 110:- = 210 :-
seniorer från 20 år t.o.m. 64 år 200:- + 220:- = 420:-
Pensionärer 65 år och äldre 175:- + 220:- = 395:- 
Familjekort 300:- + 310:- = 610:-

Stödmedlem i SFK Trekroken
Juniorer t.o.m. 19 år 100:-
seniorer från 20 år t.o.m. 64 år 200:-
Pensionärer 65 år och äldre 175:-
Familjekort 300:-

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *