Meddelande till våra medlemmar.

Meddelande till våra medlemmar.

Baserat på de svar jag fått, så kommer vi räkna in tävlingen på Kindsjön nu på lördag i vår egen Pimpel-Serie.