Extra påminnelse, gällande inställd tävling !

DM-Cup 1. Traditionellt Mete.
Som från början var planerad i Mariebergsviken lördagen d. 16 maj, är inställd på grund av myndigheternas rekommendationer i samband med den pågående Corona pandemin.

Nytt datum för denna tävling är satt till söndagen d. 9 augusti 2020