Gäller SFK Trekrokens medlemmar!

Dags för en träff igen, i morgon söndag d. 20 juni
Vi säger Gårdsjön på kl 10,00.
Mest röjning och lite prat.
Nått fiske ok