DM Pimpel Individuellt !

Nu är det dags att anmäla sitt deltagande i DM Pimpel Individuellt 2024.

Tävlingen går av stapeln d. 3 februari på Näsrämmen, som ni ser.


För SFK Trekrokens medlemmar gäller att jag vill ha din anmälan senast d. 23 januari, detta för att jag ska hinna skicka in anmälan till arrangören i tid.

Kalle Abresparr
070-1911057