DM-Cup 1 Internationellt Mete

Lördag d. 27 April.

SFK Trekroken arrangerar DM-Cup 1 i Int. Mete.

OBS !
Ändrat tävlingsområde!

Vi fiskar i Hamnen i Kristinehamn.
Lottning: 09,00
Tävlingstid: 11,00-15,00
Startavgift: 150:-

Föranmälan senast 25 April
Sms till Niclas Grundström 0703500861
Namn och vilken klass

Fri klass

Begränsad klass
Vilket innebär:
Max 10 meter spö.
Max 4 spön upptacklade
samt max 12 liter mäsk färdig fuktad.

Alla är Hjärtligt Välkomna